Search
  • הלית וייל

להקשיב

הגוף שלנו מדבר אלינו דרך רגשות ותחושות, דרך הנשימה.


אנו עושים בחירה אם להקשיב לו ומה לעשות עם מה שמגיע.


נוכחתי לגלות שכשאנו מתעלמים ממה שמגיע, הכל מתעצם.


אלה רק סימפטומים שמבטאים את מה שיושב לנו בפנים.


סימפטומים שנועדו להחזיר אותנו לקשב לעצמנו,

לשקט פנימי,

לאיזון.

1 view
  • phone
  • Black Facebook Icon