Search
  • הלית וייל

יציבות

היכולת להישאר יציבים גם כשמגיעה טלטלה עושה את ההבדל

להצליח להיות בקושי ולנשום,

לתפקד,

לדעת שיש את היכולת להיות שם

לעמוד על שתי רגליים

ולהמשיך הלאה


1 view
  • phone
  • Black Facebook Icon