Search
  • הלית וייל

חווית הניתוק

הילדה הקטנה יודעת הכל היא ראתה אותך נוגע בי בלי לרחם עליי ולהכאיב לי היא שמעה אותך גונח ונושם בכבדות היא שמעה הכל

ואני כמו מתוך מאמץ לזכור, מעלה את המילים על הכתב, אבל איני זוכרת דבר.

מעשים שלא זוכרת עדיין, וכנראה שלא אשכח לעולם

0 views
  • phone
  • Black Facebook Icon