MIND-SET המוח מחולל שינוי 

תהליכים המשלבים ריפוי באמצעות המוח שמחולל את השינוי.  נוצרים שינויים במסלולי המוח ודרכם נבנה איזון מחודש והליבה הפנימית מתחזקת.

המוח מקבל באופן קבוע גירויים מהסביבה. אלה נעים במסלול שמתהווה, יוצרים סיגנלים חשמליים ותגובות דרך אנרגיות שונות: תחושות (פיזיות), רגשות, מחשבות והתנהגויות.

פעמים רבות נוצרים אצלנו ניתוקים, תוצאה של מצבים בהם לא היו לנו את הכלים והיכולות להתמודד עם אירועים שונים שחווינו. הניתוקים, שנועדו להפחית מעוצמת הכאב, הקושי והתחושות השליליות, מתבטאים במסלולי התגובה שנוצרים במוח.

בתהליך, המוח לומד להגיב אחרת לגירויים קיימים. כך, אנו מייצרים מסלולי תגובה חדשים במוח, הסימפטומים נחלשים ובשלב מסוים נעלמים וחלים שינויים משמעותיים בחיינו.

תהליכי הריפוי מאפשרים התמודדות שונה, מבעבר, עם מצבים שונים, חזרה קלה יותר ליציבות בזמן של אתגרים וטלטלות, מסייעים לבניה של ביטחון רעוע ואמון, מייצרים זרימה חדשה בחיים.

כך נוכל להגיע למימוש ביתר קלות, לחוות אהבה עצמית ולחיות בתחושת שקט ושלווה.

  • YouTube Social  Icon
  • phone
  • מייל
  • Black Facebook Icon